Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

PRZETARG NA MIESZKANIA

dnia: 11.08.2016 r., o godz. 13.00
 

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza

przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na zakup i zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności  niżej wymienionych lokali mieszkalnych
 
1. ul. G.Morcinka 41 kl.A/11 – 37,98 m2 plus pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 3,11 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka,
     II piętro, CO

     - cena wywoławcza 40510,00 zł
     - wadium 2050,00 zł

2.  ul. Barbary 4/8 – 36,57 m2 plus pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 5,53 m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, I piętro, CO

    - cena wywoławcza 63318,00 zł
    - wadium 3200,00 zł

3.  ul. Sławików 11B/55 – 36,60 m2 plus pomieszczenie przynależne  - piwnica o pow. 3,54 m2, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka,
     X piętro, CO, gaz

     - cena wywoławcza 104456,00 zł
     - wadium 5250,00 zł
 
Pierwszeństwo uzyskania prawa odrębnej własności lokalumieszkalnegowymienionego w pkt 3 mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i w terminie do dnia 03.08.2016 r. dokonają wpłaty wartości rynkowej lokalu oraz przystąpią do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się osób uprawnionych do pierwszeństwa nabycia lokalu (członkowie oczekujący), zakupione przez nich mieszkanie zostanie skreślone z listy zgłoszonych mieszkań do przetargu.

Licytacja odbędzie się dnia: 11.08.2016 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej RSM, ul. Wyzwolenia 35, II piętro.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium, na rachunek bankowy RSM prowadzony w
PKO BP S.A. o/Rybnik 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309
oraz przedłożenia oryginału  potwierdzenia wpłaty wadium i oświadczenia (dostępnego w siedzibie RSM) w terminie do dnia 10.08.2016 r.
 
 
 
Szczegółowych informacji udziela dział członkowski RSM, ul. Wyzwolenia 35,  pokój 2, parter, tel. 032/4327318.


Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.