Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Holding Budowlany MGB w upadłości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Holdingu Budowlanego MGB SA
sygn. akt X GUP 111/14, sprzeda w drodze przetargu

 
TEREN INWESTYCYJNY
 
Przedmiotem niniejszego III przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,4984 ha stanowiąca działki ewidencyjne nr 603 i 604 z obrębu 0002 położona we wsi Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński.

Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja środowiskowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej.
 
  1. Cena wywoławcza 1.150.000,00 PLN plus należny podatek VAT.
  2. Wymagane jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 120.000,00 PLN, na konto nr: 63 1140 1977 0000 3930 0500 1001 prowadzone na rzecz Holdingu Budowlanego MGB SA w upadłości likwidacyjnej przez MBank SA.
  3. Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy składać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy do dnia 01.09.2016 r. (decyduje data wpływu do Sądu). Przetarg odbędzie się w budynku Sądu dnia 05.09.2016 r. o godz. 12.30 w sali nr 119.
  4. Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę kupna w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia oferty przez sędziego komisarza, pokryć wszystkie koszty związane z jej zawarciem oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
  5. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, unieważnienia przetargu, bądź uznania, iż nie dał on rezultatu bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy oraz szczegółowe warunki przetargu są do wglądu w Sądzie oraz na stronie www.syntrio.waw.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. 796 29 06 09.
 
 
Wjazd i otoczenie nieruchomości.
 
 Aktualne przetargi Golub-Dobrzyń
 
Aktualne przetargi nieruchomość gruntowa Golub-Dobrzyń

Aktualne przetargi na nieruchomości gruntowe Golub-Dobrzyń

Przetargi na nieruchomości gruntowe w Golubiu-Dobrzyniu

Obrzeża działek
 
Przetargi na zbycie nieruchomości gruntowej

Przetargi na nieruchomości

 
Widok nieruchomości
 
 
Przetargi budowlane

Przetargi Golub Dobrzyń

Przetargi w Golubiu Dobrzyniu

Przetargi na nieruchomości gruntowe

Tereny inwestycyjne
 
Położenie nieruchomości

Tereny inwestycyjne Golub Dobrzyń


Holding Budowlany MGB w upadłości

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.