Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie,

Administracja Osiedla „Piastów Śląskich B”
ogłasza

przetarg w formie wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych prac

Remont opierzeń blacharskich budynków przy ul. Herbowa 14-18, ul. Herbowa 2, ul. Wawelska 2, ul. Świętosławy 4-6 w Głogowie na Osiedlu „Piastów Śląskich B”
  1. Oferty należy składać do dnia 16.08.2016r. do godz. 10.00 w Administracji Osiedla „Piastów Śl. B” przy ul. Jagiellońska 22 a w Głogowie.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16.08.2016 r. o godz. 10.30
  3. Planowany termin wykonania prac: od 25.08.2016 r. do 30.09.2016 r.
  4. W procedurze wyboru wykonawcy wezmą udział oferenci, którzy przedłożą :
– komplet dokumentów wymaganych w Warunkach Zamówienia
– zachowanie wymaganego terminu realizacji
– zachowanie wymaganego terminu gwarancji
– akceptację warunków umowy
– wybór ofert nastąpi dwuczęściowo:
1-część w obecności oferentów podane będą nazwy firm i ceny ofert
2-część niejawna, w której odbędzie się wybór ofert wg kryteriów Warunków Zamówienia
  1. W celu uzyskania dodatkowych informacji i odbioru Warunków Zamówienia należy kontaktować się poprzez e-mail: pbtechniczny@smnadodrze.pl z st.specjalistą ds. remontów i utrzymania zasobów mieszkaniowych – tel. 76/852 08 83 lub 501 936 737, w siedzibie Administracji Osiedla „Piastów Śląskich B” przy ul. Jagiellońskiej 22a w Głogowie, podając nazwę firmy i adres, imię i nazwisko osoby składającej ofertę, oraz nr telefonu i e-mail.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.