Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starosta Ostrowiecki

GN.I.6821.1.82.2016
O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Wojciechowicach, gm. Waśniów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 10 o pow. 1,5500 ha, nr 26 o pow. 2,5200 ha i nr 27 o pow. 0,5300 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. na przeprowadzenie przez:
  1. działkę nr 10 – słupa linii dwunapięciowej nN/SN, przewodów linii napowietrznej dwunapięciowej nN/SN oraz przewodów linii oświetlenia ulicznego,
  2. działkę nr 26 – słupów linii średniego napięcia SN 15kV, przewodów linii napowietrznej średniego napięcia SN, słupów linii dwunapięciowej nN/SN, przewodów linii napowietrznej dwunapięciowej nN/SN oraz przewodów linii oświetlenia ulicznego,
  3. działkę nr 27 – słupów linii średniego napięcia SN 15kV oraz przewodów linii napowietrznej średniego napięcia SN.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Gminy w Waśniowie przy ul. Rynek 24, zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 4 sierpnia 2016 r.


Starosta Ostrowiecki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.