Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Urząd Miejski w Moryniu

Moryń, dnia  05 sierpnia  2016r.
GMOŚ. 6840.3.2015/2016
                                                                      

OGŁOSZENIE O  ROKOWANIACH

Ogłaszam na dzień 06 października 2016r. na godz. 10-tą

I rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

które będą sprzedawane łącznie: 
  1. 1)Działka nr 471 o pow. -  1026m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona  w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się   w   pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniuodcinka drogi wojewódzkiej i drogi   powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi:  kompleks sportowo – rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane,  tereny sportu i  rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny.  Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie  ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury   technicznej ocenia się jako średni.
  2.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca , maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0  od  poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.
  2)  Działka nr 472 o pow. -  1053m2 , położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona  w  Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową znajduje się w   pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej, na obszarze pola   inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny , niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszo-jezdny. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują  się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca , maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki.

 3) Działka nr 473 o pow. -  1055m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00005081/2, stanowiąca nieruchomość gruntową  niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul.  Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo – rekreacyjny ,  niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej - ul. Odrzańskiej  poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną.  Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczna,  wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca ,  maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,  powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być       mniejszy niż 60% powierzchni działki.
 
4) Działka nr 474 o pow. -  1054m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w     Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,   na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi    wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo –    rekreacyjny, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową    jednorodzinną. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –    ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.    Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz    pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem.    Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię, wodę i telekomunikację oraz    odprowadzenie ścieków i wód    opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu:    drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury     technicznej ocenia  się jako słaby.

    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa    jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i       być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.
     
5) Działka nr 475 o pow. -  1159m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w     Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową      niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,     na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi     wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi: kompleks sportowo –     rekreacyjny ,  niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową     jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –     ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną . Dojazd ocenia się jako słaby.     Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz     pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem.     Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną , wodę i telekomunikację     oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu:     drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury     technicznej ocenia się jako słaby.

     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa     jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 1 MN, zabudowa wolnostojąca ,     maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,     powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i     być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być     mniejszy niż 60% powierzchni działki.

6) Działka nr 478 o pow. -  1168m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w     Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową      niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,     na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi     wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny     przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie     użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do     drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną.     Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce     znajdują się zakrzewienia oraz  pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren     działki płaski. Działka  uzbrojona jest  w  sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i     telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy     odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w     urządzenia infrastruktury technicznej ocenia  się jako średni.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa    jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,    maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,    powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i    być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być    mniejszy niż 60% powierzchni działki.
 
7) Działka nr 479 o pow. -  1050m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona    w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową      niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,     na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi     wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowi:   niezabudowane tereny     przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie     użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do     drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną.     Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce     znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren     działki płaski. Działka   uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i     telekomunikację oraz  odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy     odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w     urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa     jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,     maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,     powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i     być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być     mniejszy niż 60% powierzchni działki.

8)  Działka nr 480 o pow. -  1050m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w     Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową      niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,     na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi     wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny     przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie     użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do     drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną .     Dojazd  ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce     znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren     działki płaski. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i     telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy     odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w     urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa     jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,     maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,     powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i     być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być     mniejszy niż 60% powierzchni działki.
    
9) Działka nr 481 o pow. -  1050m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w     Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową      niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,     na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi     wojewódzkiej i drogi  powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny     przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie     użytkowane rolniczo,  tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową.     Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –     ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.     Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują     się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki     płaski.  Działka uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i     telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy     odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo jezdnego. Stan wyposażenia w     urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa     jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,     maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,     powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i     być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być     mniejszy niż 60% powierzchni działki.
   
10) Działka nr 482 o pow. -  1397m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y0003362877, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny      przeznaczone pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną ,  niezabudowane, aktualnie      użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny przeznaczone pod zieleń parkową.       Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem.      Działka  uzbrojona w sieć elektroenergetyczną. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację      oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu:      drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia      infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca , maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być   mniejszy niż 60% powierzchni działki.
 
11) Działka nr 484 o pow. -  927m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w  Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul.      Odrzańskiej, na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu      odcinka drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną, niezabudowane, aktualnie użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji, tereny      przeznaczone pod zieleń parkową.  Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi      publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd      ocenia się jako słaby.  Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują      się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki      płaski. Działka uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci      wodociągowej i kanalizacji w ulicy Odrzańskiej. Stopień  wyposażenia w urządzenia      infrastruktury technicznej ocenia się jako dobry.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.

12) Działka nr 485 o pow. -  1025m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie      użytkowane rolniczo, tereny sportu i rekreacji,  tereny przeznaczone pod zieleń parkową.       Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka      uzbrojona w  sieć elektroenergetyczną posiada dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji      w ulicy Odrzańskiej. Stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia      się jako dobry.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 2 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.

13) Działka nr 491 o pow. -  1132m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną.      Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –      ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest      uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i      telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy      odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w      urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.
      
      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.
    
14) Działka nr 492 o pow. -  1120m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada      pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną      drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację szczegółową ocenia się jako      słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki      regularny. Teren działki płaski. Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię      elektryczną, wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie  ścieków i wód opadowych      wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego.      Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.
15) Działka nr 493 o pow. -  1078m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona          w Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną.      Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby. Lokalizację      szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze      zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest      uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i      telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy      odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia           w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.

16) Działka nr 494 o pow. -  1542m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią:  niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod      zieleń parkową.      Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd  ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki płaski.      Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć elektroenergetyczna.      Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych      wymaga budowy odcinków sieci w ciągu: drogi wewnętrznej i  ciągu pieszo - jezdnego.      Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej ocenia  się jako średni.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.

17) Działka nr 495 o pow. -  1520m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , tereny przeznaczone pod      zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –      ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z  lekkim spadkiem.      Działka nie jest uzbrojona. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i telekomunikację      oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu:      drogi wewnętrznej i ciągu pieszo- jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia        infrastruktury technicznej ocenia się jako słaby.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa      jednorodzinna, oznaczona w jednostce planistycznej jako 4 MN, zabudowa wolnostojąca ,      maksymalnie 2 kondygnacje, wysokość budynków do 9,0 od poziomu terenu,      powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20 powierzchni poszczególnych działek i      być mniejsza niż 10%, udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być      mniejszy niż 60% powierzchni działki.
    
18) Działka nr 497 o pow. -  1783m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033633/2, stanowiąca nieruchomość gruntową        niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola  inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi  powiatowej.  Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną.      Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –  ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki regularny. Teren działki z lekkim spadkiem.      Działka nie jest uzbrojona.

      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zieleń urządzona o      charakterze niepublicznym - parkowa ,oznaczona w jednostce planistycznej jako 5 MN.        Dla działki obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników      kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

     - zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
     - zakaz grodzenia terenu,
     - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją
       terenu ( ławki, stoliki, wiaty)
     - urządzenie zieleni z uwzględnieniem nasadzeń gatunkami rodzimych drzew i krzewów
       oraz ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej:
     - lokalizacja awaryjnej studni publiczne,  
     - oświetlenie terenu elektroenergetyczną linią kablową 0,4 KW.

19) Działka nr 476 o pow. -  175m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: niezabudowane tereny      przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną , niezabudowane, aktualnie      użytkowane rolniczo,  tereny sportu i rekreacji.       Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej      poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako słabą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz      pojedyncze zadrzewienia. Kształt typowy dla pasów drogowych i ciągów pieszo-      jezdnych.  Teren działki plaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć      elektroenergetyczna. Zaopatrzenie w wodę i telekomunikację oraz odprowadzenie        ścieków i wód opadowych wymaga budowy odcinków sieci w ciągu:      drogi wewnętrznej i ciągu pieszo - jezdnego. Stan wyposażenia w urządzenia      infrastruktury technicznej ocenia się jako średni.

     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo - jezdny     niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako 7 KP.  

20) Działka nr 486 o pow. -  4902m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w  pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul.Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: tereny niezabudowane      przeznaczone pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa jednorodzinna ,      tereny przeznaczone  pod zieleń parkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do      drogi publicznej asfaltowej – ul. Odrzańskiej. Dojazd  ocenia się jako dobry. Lokalizację      szczegółową ocenia się jako  dobrą. Na działce znajdują się zakrzewienia oraz pojedyncze      zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych. Teren działki zróżnicowany:      płaski i z lekkim  spadkiem. Działka nie jest  uzbrojona. W zasięgu dostępna jest sieć      elektroenergetyczna. Stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej w      kontekście przeznaczenia nieruchomości przyległych ocenia się jako średni.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – droga wewnętrzna      niepubliczna, strefa ruchu uspokojonego ,oznaczona w jednostce planistycznej jako   6 KDW. 
     
21) Działka nr 496 o pow. -  317m2 ,  położona w obrębie 2 miasta Moryń , oznaczona w      Księdze Wieczystej Nr , SZ1Y00033628/4, stanowiąca nieruchomość gruntową       niezabudowaną, znajduje się w pośredniej strefie miasta Moryń, w rejonie ul. Odrzańskiej,      na obszarze pola inwestycyjnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu odcinka drogi      wojewódzkiej i drogi powiatowej. Sąsiedztwo działki  stanowią: tereny niezabudowane      przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tereny przeznaczone pod      zieleń parkową. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej –      ul. Odrzańskiej poprzez nie urządzoną drogę wewnętrzną. Dojazd  ocenia się jako słaby.      Lokalizację szczegółową ocenia się jako   słabą . Na działce znajdują się zakrzewienia      oraz pojedyncze zadrzewienia. Kształt działki typowy dla pasów drogowych i ciągów      pieszych. Teren działki z lekkim spadkiem. Działka nie jest  uzbrojona. W zasięgu     dostępna jest sieć  elektroenergetyczna. Stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury     technicznej ocenia się jako średni.
     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – ciąg pieszo- jezdny     niepubliczny, oznaczona w jednostce planistycznej jako  8 KX.  
  
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – sprzedaż na własność.
Cena wywoławcza do rokowań  -  850.000,00 zł  ( słownie: osiemset  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych). Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%). Podatek Vat płatny jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Obciążenia i zobowiązania – nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
Termin i miejsce rokowań -  06.10. 2016r. o godz. 1000 ,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.
Terminy niedoszłych do skutku przetargów nieograniczonych : I - 08.01.2016 r. , II -30.03.2016r.,
III-01.07.2016r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki  w wysokości-  42.500,00 zł  na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu,   płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu
Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 03.10.2016 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona  w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość.  W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty,  które do dnia  03. 10. 2016 r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego,   pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach  z napisem  „ I  Rokowania  na sprzedaż działek w Moryniu, ul. Odrzańska  ” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  1. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  2. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  1. Proponowany  sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 03.10.2016 r. pokój  nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga!
 
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o rokowaniach  znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl , infopublikator. pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.


Urząd Miejski w Moryniu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.