Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Burmistrz Wąsosza

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/235/14 z dnia 26 lutego 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka, obejmującego obszar działki nr 144/2, obręb Rudna Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.08. do 16.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wąsosza, pl. Wolności 17.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wym. planu miejscowego odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wąsosza o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wąsosza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.Burmistrz Wąsosza

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.