Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Sprzedaż nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości  F.P.H.U. STOLMAR  w upadłości likwidacyjnej

sprzeda:

nieruchomość gruntową położoną w Elblągu przy ul. Żuławskiej 15, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie  na działkach nr 201/2 i 202 o pow. 0,9328 ha zabudowaną budynkami użytkowymi o funkcji biuro-magazynowej o pow. użyt. 2 470,77 m2,

Dla lokalu prowadzona jest KW nr EL1E/00026539/8

Podpisane oferty z dowodem wpłaty wadium w wysokości 242.682,00 zł należy złożyć na adres Kancelarii Syndyka ul. Pawia 38/1, 82-300 Elbląg do dnia 09 września 2016 r. do godziny 14-tej ( liczy się data wpływu)

Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości 28 1090 2617 0000 0001 0406 8149 do dnia 07 września 2016 r. z adnotacja: „Wadium ofertowe - nieruchomość Elbląg ul. Żuławska 15”

Cena wywołania: 2/3 % wartości oszacowania, tj. 2.426.820,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru trzech zbliżonych ofert i przeprowadzenia postepowania negocjacyjnego (licytacji ustnej).

Za oferty podobne uważa się oferty z różnicą proponowanych kwot 20.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Wierzycieli w formie uchwały. Brak takiej zgody upoważnia Syndyka do odwołania postępowania i zwrotu wadium bez wysokości pierwotnej.

Kontakt:

syndyk.jacekzaborowski@gmail.com

tel. +48 0 601 572 742Sprzedaż nieruchomości

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.