Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Burmistrz Zbąszynka

Burmistrz Zbąszynka
podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce gruntu.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 3 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 29 wraz z udziałem w działce gruntu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzi 5 lokali   (4 lokale mieszkalne i 1 lokal o innym przeznaczeniu). Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne piecowe. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,04 m2.

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony  na  działce geodezyjnej nr 195/4 o pow. 166 m2,  KW  ZG1S/00028318/3 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.
 
F O R M A    S P R Z E D A Ż Y
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 77,35 m2 i przynależnej do lokalu piwnicy o pow.13,04m2 oraz udziału: w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 235/1000 części. 
 
C E N A      S P R Z E D A Ż Y
127 473,00 zł
w tym: wartość lokalu mieszkalnego  125 650,00 zł,
 wartość udziału w działce gruntu  1 713,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego  /§ 12 ust. 1 Uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zbąszynek/.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym   przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu  Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która   spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy  w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie  przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

Wykaz   wywieszono: 2016-08-29  r.


Burmistrz Zbąszynka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.