Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Starosta Ostrowca Świętokrzyskiego

Starosta wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jako:

  • działki nr 1/1, nr 1/7 (obr. 37, ark. 1) – kanał Młynówka,

aby w terminie 2 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia, zgłosiły się do tut. Starostwa
i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.          

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy: na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, Urzędu Miasta Ostrowca Św. przy ul. Głogowskiego 3/5, zamieszcza w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu,

Niniejsze ogłoszenie wiąże się z prowadzonymi przez Starostę Ostrowieckiego działaniami, mającymi na celu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości w trybie przepisów Kodeksu Napoleona.Starosta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.