Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO

BOŚ.6740.5.42.2016.MK
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 2031 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Zbąszynek z dnia 19.08.2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i zachodniej obwodnicy Zbąszynka – Etap I
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
  1. Projektowany pas drogowy zachodniej obwodnicy Zbąszynka – etap I (drogi gminnej „bez nazwy”) oznaczony jako działki o nr ewid. 891/2, 891/3 (891/1), 893, 941 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna 080806_5 Zbąszynek Miasto,
  2. Projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 104122F (ul. Prymasa Wyszyńskiego), oznaczony jako działka o nr ewid. 896 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
  3. Projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 104121F (ul. Zaułek Kościelny), oznaczony jako działki o nr ewid. 243/55, 243/66 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto
  4. Projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 104123F (ul. Jana Pawła II), oznaczony jako działki o nr ewid. 894, 243/73 (243/13), 243/16, 895 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
  5. Projektowany pas drogowy drogi gminnej nr 104125F (ul. Akacjowej), oznaczony jako działki o nr ewid. 311/5, 243/71 (243/6) – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
  6. Teren niezbędny do przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej usytuowany poza projektowanym pasem drogowym oznaczony jako działki o nr ewid. 241, 243/7, 243/72 (243/6), 240, 762 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
  7. Teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg innych kategorii usytuowany poza projektowanym pasem drogowym oznaczony jako działki o nr ewid. 335/2, 892, 883, 870 - obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto.
Uwaga: w nawiasie podano numery ewidencyjne działek przed podziałem.

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18 w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Strony postepowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

STAROSTA  ŚWIEBODZIŃSKI

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.