Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

STAROSTA OSTROWIECKI

INFORMACJA
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 
Działając na podstawie art. 24a, ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 520 ze zm.)

STAROSTA OSTROWIECKI

informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, projektu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki.

Wyłożenie nastąpi w terminie: od 26.09.2016r. do dnia 14.10.2016r. w godzinach: od 8.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 ( pokój nr 307, piętro III).

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie art. 4a, art. 20    ust 1, 2 i 3, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne    (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 520 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016r., poz. 1034).
Zgodnie z art. 24a ust. 6 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w tym terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.


STAROSTA OSTROWIECKI

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.