Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Gmina Wieprz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.)
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 
nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Lp. Położenie nr działki,nr KW Powierz-chnia Przeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy Wieprz Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania Okres dzierżawy
1. Wieprz, część działki nr 703/7
KR1W/00033217/4
50 m2 MN-1
tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
Południowo-zachodnia część działki pod ustawienie na niej kioskubranży spożywczej,        ter. zabud. inne Bi 3 lata
2. Frydrychowice, nieruchomość składająca się z działki nr 2040/21
KR1W/00056985/5
10402 m2 U/P – teren usługowo-produkcyjny Działka niezabudowana                         z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe, grunt orny o klasie R IV a 3 lata
3. Frydrychowice, nieruchomość składająca się          z części działki nr 2449/12
KR1W/00056994/1
15 m2 MN -1
tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
działka niezabudowana                         z przeznaczeniem pod ustawienie na niej tymczasowego blaszanego garażu,
grunt orny o klasie Ł IV
3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:
  • działalność gospodarczą i zawodową wynosi 1,31 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości
  • działalność rolniczą powyżej 1 ha 0,01 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto)                    + VAT 23% + podatek od nieruchomości
  • inne cele, w tym pod garaże wynosi 0,53 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto)                + VAT 23% + podatek od nieruchomości.
Określone stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku. Płatność czynszu nieruchomości oznaczonej działką 2040/21 położonej we Frydrychowicach winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

Płatność czynszu nieruchomości oznaczonej działką 703/7 położonej w Wieprzu oraz działką 2449/12 położonej we Frydrychowicach winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.
           
                                                  Wójt Gminy Wieprz
                                                                                                      mgr Małgorzata Chrapek

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.