Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrz Miasta Chrzanowa zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Al. Henryka 20 w dniach od 08.09.2016r. do 30.09.2016r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Chrzanów,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem obejmujących działki oznaczone numerami:

- 1460/1, 416/233, 4824/2, 4998/1, 3102/143, 3102/144, 413/21, 1156/266,  51/33, 5496/29, 5712/12 obręb Chrzanów, 828/166, 437/11, 337/69, 242/82, 828/158, 4678/1, 694/134 obręb Kościelec, 647/8, 648/10 obręb Kąty, 31/18 obręb Chrzanów-Pogorzyce, 891/2, 891/5 obręb Pogorzyce, 169/3, 1807/1, 2244/74, 1748/5, 1748/6, 169/3, 2244/74, 1748/5, 1748/6 obręb Luszowice, 4104/3 obręb Balin, 355/34 obręb Płaza o łącznej pow. 49285 m2, na cele dojścia, dojazdu, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 1460/1, 1146/51, 1146/53, 1156/266, 2/27, 2/30, 2/31, 2985, 2871/12, 3546/307, 3579/66, 3621/1, 368/16, 3709/37, 3837/104, 3837/121, 3998/119, 416/136, 416/138, 424/16, 4897, 5731/2, 5731/5 obręb Chrzanów, 648/10 obręb Kąty, 220/63, 828/137, 828/127, 828/177 obręb Kościelec o łącznej pow. 1229 m2, na cele korzystania z istniejącego garażu, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 3515/59, 3515/65, 1156/439, 158, 3546/470, 4346/5 obręb Chrzanów, 1438/56 obręb Balin o łącznej pow. 638 m2, na cele poprawy zagospodarowania posiadanej nieruchomości, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 889 obręb Chrzanów-Pogorzyce o pow. 397 m2, na cele wydobywania kopalin ze złoża, na rzecz dotychczasowego posiadacza,
- 3102/143, 3102/144, 1156/266, 3546/2, 4824/2, 4998/1, 51/33, 413/21, 416/233, 4866/2, 1156/316 obręb Chrzanów, 217/62, 242/82, 292/52, 437/11, 337/69, 828/158 obręb Kościelec o łącznej pow. 1518 m2, na cele korzystania z istniejących obiektów handlowych, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 1040/7, 1156/528, 1156/529, 1425/2, 1458, 271/10, 3837/100, 1460/1, 1471/4, 5660, 1472/3, 1518/1, 1146/81, 1146/96 obręb Chrzanów, 648/10 obręb Kąty, 828/166, 828/177 obręb Kościelec, 1748/5, 1748/6 obręb Luszowice o łącznej pow. 719 m2, na cele korzystania z istniejących obiektów niehandlowych, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 2871/22, 3012/2, 3837/100, 3102/255, 4034/2, 416/244, 5496/29, 5995, 5996, 5997, 4245/4 obręb Chrzanów, 145/103, 218/5, 4678/13, 694/134, 4678/7 obręb Kościelec 642/6, 648/10 obręb Kąty, 4104/3 obręb Balin, 355/34 obręb Płaza, 1748/5, 1748/6 obręb Luszowice o łącznej pow. 9148 m2, na cele ogródków przydomowych, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 1156/528, 1156/529, 1156/384, 3415/88, 414/26, 416/244, 424/117, 65/5 obręb Chrzanów o łącznej pow. 1596 m2, na cele parkingu, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 31/18 obręb Chrzanów-Pogorzyce, 169/3 obręb Luszowice o łącznej pow. 1180 m2, na cele przemysłowe, rzemieślnicze, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 111/5, 756/36, 111/6 obręb Kościelec, 1426/3 obręb Chrzanów, 878 obręb Płaza, 2032 obręb Luszowice o łącznej pow. 18174 m2, na cele rolne, na rzecz dotychczasowych posiadaczy, wnioskodawcy,
- 105/22, 1156/258, 1156/266, 1156/433, 158, 3579/31, 3621/1, 3515/31, 5660, 5301, 271/10, 3546/307, 3546/462, 3546/494, 3548/11, 3579/31, 3579/39, 3579/66, 3579/77, 416/209 obręb Chrzanów,  647/8 obręb Kąty, 827/23, 828/166, 828/183 obręb Kościelec o łącznej pow. 428,80 m2, na cele składowe, na rzecz dotychczasowych posiadaczy,
- 5496/29 obręb Chrzanów o pow. 2 m2, na cele korzystania z istniejącego budynku mieszkalnego, na rzecz dotychczasowego posiadacza,
- 1040/7, 1045/5, 1074/5, 1472/3, 1518/1, 1146/81, 1146/96, 1074/6, 1390/1, 1402/7, 1405/1, 1407/3, 1424, 1425/1, 1425/2, 1426/1, 1458, 1460/1, 1471/4, 1931, 2434/7, 269/4, 217/10, 2966, 2985, 2871/12, 3102/168, 314/8, 3361, 3379/4, 3415/88, 3709/37, 3837/90, 416/244, 5712/12, 759/4, 773/1 obręb Chrzanów, 827/51, 828/166, 828/84 obręb Kościelec, 648/10 obręb Kąty o łącznej pow. 40760 m2, na cele terenów rekreacyjnych, na rzecz dotychczasowych posiadaczy, wnioskodawcy.


Burmistrz Miasta Chrzanowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.