Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL”
z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

Wykonanie w Generalnym Wykonawstwie inwestycji pod nazwą:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze wraz z instalacjami w budynku: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej oraz instalacjami w terenie: kanalizacji sanitarnej i opadowej ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym, elektryczną i teletechniczną wraz z drogą wewnętrzną, chodnikami, miejscami postojowymi oraz przebudową odcinka drogi wewnętrznej, instalacji oświetlenia terenu, instalacji kanalizacji opadowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 341/39, 341/47, 341/49, 341/53, 341/55, Obr. 51 Podgórze w Krakowie przy ul. Wielickiej”.

Wadium w kwocie 500.000,00 zł. należy wpłacić przelewem do dnia 30.12.2019r. zgodnie z warunkami SIWZ
na konto bankowe: Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” nr rachunku bankowego :
Nr 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.

Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można nabyć w siedzibie Spółdzielni.
Koszt specyfikacji wynosi 1.230,00 zł brutto/szt.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 30.12.2019r.
do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2019r. od godz. 10:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Budowa budynku mieszkalnego z garażem
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.