Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie modernizacji dźwigów osobowych z robotami budowlano - instalacyjnymi

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Wykonanie kompleksowej modernizacji 4 dźwigów osobowych wraz z robotami budowlano - instalacyjnymi w zakresie dotyczącym przebudowy wejść do budynków, szybów windowych oraz prac remontowych w budynkach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zakres obejmuje prace wynikające z SIWZ, z Projektów budowlanych, opisu zadań remontowych nieujętych w projektach. Projekty budowlane dostępne są na stronie www.jsmjg.plprzy ogłoszeniu o przetargu, przedmiary robót stanowią załącznik do SIWZ.
Wymagane wadium: 30 000- złotych.
Termin realizacji - do dnia 31.08.2020 r.

Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73 w godz. od 800 do 1400 - we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 800 do 1600 - w poniedziałki i czwartki, a także za pośrednictwem poczty - od dnia 17.12.2019 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto).
.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ w sekretariacie J S M przy ulicy Różyckiego 19, pok. 220 - do godz. 1000 dnia 16.01.2020 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020 roku o godzinie 1300 w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
ZARZĄD JSM


Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.