Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie robót dekarsko-blacharskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa " ŚRODULA"
41-219 SOSNOWIEC, ul. Prusa 1,
tel. 32 363 22 83

z a p r a s z a  d o  s k ł a d a n i a  o f e r t

na roboty przewidziane do realizacji w 2020 roku:
budowlane :
 • dekarsko-blacharskie,
 • murarsko-malarskie,
alpinistyczne,
drogowe,
instalacyjne :
 • wodno-kanalizacyjne,
 • gazowe,
 • c.o.,
 • elektryczne
okresowe kontrole zgodnie z art. 62.1. Prawa budowlanego:
 • instalacji gazowej,
 • przewodów wentylacyjnych,
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
pomiary elektryczne dźwigów w budynkach,
konserwacja zieleni tj. prace związane z koszeniem trawy wraz z grabieniem i wywożeniem, pielęgnacyjne przycinanie gałęzi drzew, wycinka drzew, dostawa sadzonek kwiatów rabatowych, dostawa drzew i krzewów
,
prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
usługi transportowo-przewozowe,
dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja


Oferta winna zawierać co najmniej:
 • aktualny wypis z rejestru firmy,
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na rzecz ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
 • określenie rodzaju robót , w wykonywaniu których firma się specjalizuje,
 • stawki kalkulacyjne stosowane do sporządzania kosztorysów lub ryczałtowe ceny usług,
 • wykaz robót zrealizowanych przez firmę w latach 2016 -2018
 • dane dotyczące wiarygodności technicznej i ekonomicznej firmy ( m. in. referencje, uprawnienia).

Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 15.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, nie gwarantując zlecenia robót wykonawcy.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu technicznego i eksploatacji (pokój nr 1)
tel. 32 363 22 83.


Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.