Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Usługi w zakresie opisywania badań Rezonansu Magnetycznego drogą teIeradioIogii

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 75 34 318, fax: 29 75 34 380
ogłasza
konkurs ofert
dla podmiotów publicznych, niepublicznych, indywidualnych praktyk w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1373 z późn. zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie usług w zakresie opisywania badań Rezonansu Magnetycznego drogą teIeradioIogii, dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Szacunkowa liczba usług stanowiących przedmiot zamówienia umieszczona została w SIWZ. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług - 7.01.2020 r.
Przewiduje się zawarcie umowy dla podmiotów składających oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań Rezonansu Magnetycznego, na okres 7.01.2020 r. - 7.01.2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierają odpowiednie Specyfikacje warunków zamówienia, dostępne do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.05, oraz na STRONIE INTERNETOWEJ naszego szpitala, tj. www.szpitalprzasnysz.pl.

Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, w terminie do 3.01.2020 r. do godz. 10.00.

Rozpoczęcie części jawnej konkursu dla podmiotów składających oferty (z udziałem oferentów) nastąpi dnia 3.01.2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (I piętro, Dział Administracji) w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu, przy ulicy Sadowej 9.
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.

Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich oferentów.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.
Skargi i protesty dotyczące konkursu rozstrzyga odpowiednio - Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.