Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetleniowej

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka,

ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatkach schodowych, z montażem opraw LED z czujnikami ruchu, w 62 budynkach mieszkalnych 5-kondygnacyjnych w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34  – w dni powszednie,  w godz. od 900 do 1400  (odbiór SIWZ osobisty lub drogą elektroniczną).

Termin realizacji prac – do 31.08.2016r.

Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium w terminie  do 22.02.2016r. do godz. 1400,  w  wysokości  5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

Termin składania ofert upływa 22.02.2016r.  godz. 14.00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny,  swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD

OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Remont instalacji elektrycznej
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.