Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Burmistrz Chełmka

I N F O R M A C J A
Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz  w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujące fragmenty nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1.         1269/87 o pow. 0.0020 ha (użytek B), objęta jest Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00037647/9, położona jest w obrębie Libiąż Wielki, w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego.
2.         1644/49 i 1644/50 o pow. 0.0320 ha (klasa PsV), objęte są Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00024296/9, położone są w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Rzecznej.
3.         842/275 o pow. 0.0012 ha (użytek Bi), objęta jest Księgą Wieczystą nr KW nr KR1E/00056798/1, położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/20.
            Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 09 września 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
            Dodatkowych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Burmistrz Chełmka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.