Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wymiana instalacji CWU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac
Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 22-42 – Wymiana instalacji C.W.U
 
Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-01-2020r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 27-01-2020r. o godz.1015

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
  • pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 34.
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.