Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Remont dachów w systemie płynnych membran dachowych

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie  robót budowlanych :
Remont dachów (renowacja) w systemie płynnych membran dachowych w pawilonach handlowo-usługowych w Tychach przy
:
  • ul. Edukacji 37,
  • ul. Żwakowskiej 15 - segm. A,
  • ul. Armii Krajowej 1,
  • ul. R. Dmowskiego 18.
Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:
  1. ul. Edukacji 37                        3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
  2. ul. Żwakowska 15 – segm.A    4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
  3. ul. Armii Krajowej                  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
  4. ul. R. Dmowskiego 18                3.500,00 zł (słownie: Trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne adresy.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r. w godz. od 700 do 1400 (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł .

Termin składania ofert: do 27.01.2020r. do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest  Halina Świercz,  nr telefonu 32 32 32 119.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.