Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Remont podłoży podłogowych w mieszkaniach

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
ogłasza
przetarg dwustopniowy nieograniczony
na remont podłoży podłogowych w mieszkaniach OSM
.

Zakres robót obejmuje:
  • rozebranie posadzek cementowych wraz z istniejącymi warstwami posadzkowymi
  • skucie i odtworzenie pasów tynku szer. 15 cm
  • usunięcie płyty pilśniowej nasączonej związkami z grupy ksylamitów
  • wywiezienie i utylizacja odpadów
  • gruntowanie podłoży pokostem lnianym
  • wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi
  • wywiezienie i przywiezienie mebli na wskazaną odległość.
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania robót podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach.

Termin realizacji do 31.12.2020 r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:
  • wniosą wadium w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 lub pocztą elektroniczną, po dokonaniu wpłaty na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłania potwierdzenia z danymi oferenta potrzebnymi do wystawienia faktury na adres przetargi@osm.ostrowiec.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 27.01.2020 r. do godz. 1400.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 5 pokój nr 22, w dniu 28.01.2020 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji OSM pok. nr 18 tel. 41 263 10 84.

Ostrowiec Św. dnia 7.01.2020 r.
 

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko
 

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.