Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Burmistrz Zbąszynka

Burmistrz  Zbąszynka

podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  o przeznaczeniu do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce gruntu

                Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 3 położony w Nowym Gościńcu 6 wraz z udziałem w działce gruntu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzą 2 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku, składa się z 1 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie  piecowe. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 12,53 i 17,85 m2.
Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny i pom. gospodarcze położone są  na  działce geodezyjnej nr 823/2 o pow. 1 006 m2. Przedmiotem sprzedaży jest również działka nr 823/3 o pow. 38 m2  – droga dojazdowa z działki nr 823/2 do drogi publicznej obie działki znajdują się w KW ZG1S/00040034/8  /Świebodzin/.
Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y
 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 44,73 m2 i przynależnych do lokalu dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow.  12,53 i 17,85 m2 oraz udziału: w budynku mieszkalnym i gospodarczym, działkach gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 3 406/10 000 części. 

C E N A      S P R Z E D A Ż Y
29 030,00 zł
w tym: wartość lokalu mieszkalnego  20 917,00 zł,
wartość pom. gospodarczych 4 557,00 zł
wartość udziału w działkach gruntu  3 556,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego  /§ 12 ust. 1 Uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zbąszynek/.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym   przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu  Miejskiego w Zbąszynku.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która   spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
1/ przysługuje jej roszczenie o  nabycie  nieruchomości  z  mocy   w/w  ustawy  lub odrębnych przepisów,  jeżeli   złoży   wniosek   o  nabycie  przed  upływem  terminu   określonego   w  niniejszym    wykazie,
2/ jest poprzednim właścicielem  zbywanej   nieruchomości  pozbawionym   prawa własności tej   nieruchomości  przed   dniem  5  grudnia  1990 r. albo  jego   spadkobiercą.
Wykaz   wywieszono: 2016-09-19  r.


Burmistrz  Zbąszynka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.