Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
tel. 71/355-63-73
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl
www.smpopowice.pl
Ogłasza
przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych (Zespół Nieruchomości nr 2) będących pod zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Popowice" we Wrocławiu
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Głównego Urzędu Miar.
 
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2020 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice";
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia sześć tysięcy) do dnia 18.02.2020 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW "Popowice" przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5. Oferty należy składać w terminie do 20.02.2020 r. do godziny 900 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 20.02.2020 r. o godz. 1000.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355-63-73 (wew.229).
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.