Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka,
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Powstańców 3 w Ostrołęce.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34  – w dni powszednie,  w godz. od 900 do 1400  (odbiór SIWZ osobisty lub drogą elektroniczną).

Termin realizacji prac – do 31.08.2016r.

Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium w terminie  do 22.02.2016r. do godz. 1400,  w  wysokości  5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert upływa 22.02.2016r.,  godz. 14.00.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny,  swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD

OSTROŁĘCKIEJ   SPÓŁDZIELNI    MIESZKANIOWEJ

 

Remont dachu
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.