Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie remontu elewacji budynków w zasobach SSM

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
przy ul. Korczaka 2A
ogłasza
przetarg nieograniczony na: Remont elewacji budynków w zasobach SSM w Suwałkach.
 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2020 roku.
Okres gwarancji ustala się na min. 60 miesięcy.
Ustala się łączne wadium w wysokości 259 000,00 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w "Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)".
Kryterium oceny ofert - cena oraz doświadczenie w realizacji robót o rodzaju i zakresie podobnym do stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.

Materiały przetargowe w cenie 150 zł brutto za komplet, po uprzednim dokonaniu opłaty na konto Spółdzielni nr 49 1240 3363 1111 0000 2800 2370 w Banku PEKAO S.A. II O/Suwałki oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A- pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 68.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.02.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.02.2020 r. o godz. 1015 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy uzyskali materiały przetargowe u Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.