Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Burmistrz Obornik Śląskich

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały nr XIX/138/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 października 2016 r. do 25 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1,
w godz. od 10 do 15.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wym. planu miejscowego odbędzie się w dniu 25.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich o godz. 14.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub w prognozach oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2016 r.


Burmistrz Obornik Śląskich

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.