Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wójt Gminy Krokowa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROKOWA


w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do sprzedaży:

Lp

Położenie nieruchomości

Nr działki

Księga wieczysta KW

Pow. działki w ha

Cena wywoławcza w zł. netto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1/.

Sławoszyno

575

0.0677 ha

GD2W/00015834/7

37.900,00  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sławoszyno, uchwalonego w dniu 15.02.2005 r. uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XXVII/268/2005 nieruchomości leżą na terenie oznaczonym symbolem: MU.13, gdzie ustala się podstawowe przeznaczenie terenu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl., od dnia 28.09.2016 r. do 20.10.2016 r.


Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 opisanej ustawy, w terminie do dnia 10.11.2016 r. mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie i uchwale Rady Gminy Krokowa.


Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214, (tel. 58/675 41 24).

WÓJT

Henryk Doering

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyWójt Gminy Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.