Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Remont balkonów budynków mieszkalnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
  • Rybnik, ul. Chwałowicka 31 i 33 (4 klatki schodowe + piwnice),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 44-46, 48-50, 52 (5 klatek schodowych),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 24 (piwnice),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28GH (piwnice).

2. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy:
  • ul. Karłowicza 2 - III i IV klatka w Rybniku" - 12 szt.,
  • ul. 11 Listopada 7, 7A, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju - 11 szt.

3. Remont loggii budynków mieszkalnych przy:
  • ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt.,
  • ul. Związkowej 30 w Rybniku - 15 szt., + remont pokrycia daszków,
  • ul. Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt.

Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2020 r., natomiast pkt. 2 do: 31.10.2020 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 - 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 06.03.2020 r., do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2020 r., poz. 1 - godz. 9.00, poz. 2 - godz. 9.30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.