Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie termomodernizacji budynków w Żychlinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie,
99-320 Żychlin ul. Łąkowa 5/21,
tel. 24 2851 292, Regon 000744522, NIP 775-001-13-88
ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków przy ulicy Traugutta 12, Traugutta 14, Traugutta 18 i Łąkowej 3 w Żychlinie. Termin wykonania robót - 15 grudzień 2020 r. dla robót dociepleniowych, 31 sierpień 2020 r. dla robót związanych z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wcześniejsze wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł w terminie do dnia 31.03.2020 r. godzina 12.00. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Spółdzielni nr 98 9022 0007 0000 3216 2002 0005.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie ul. Łąkowa 5/21 w godzinach urzędowania lub otrzymać drogą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni przy ulicy Łąkowej 5/21. Oznaczenie koperty z ofertą opisane jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Piotr Jarosz.

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2020 r. o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni przy ulicy Łąkowej 5/21 w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 13.00.


Wykonanie termomodernizacji budynków w Żychlinie
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.