Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Urząd Gminy Krokowa

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KROKOWA 

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemy.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) oraz uchwały nr XII/124/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w obrębie Brzyno na rzecz najemcy, Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do sprzedaży:
Lp Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości   nr działki Pow. działki ogółem w ha Księga wieczysta   Wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  1.   obręb Brzyno, ul. Wejherowska 4   nr 177/25   0.1081 ha     GD2W/ 00016602/9   66.611,00 zł.   - lokal mieszkalny mieszczący się w budynku mieszkalnym dwurodzinnym, usytuowanym na terenie działki nr 177/25 w Brzynie przy ulicy Wejherowskiej 4 stanowi samodzielny lokal mieszkalny: Lokal mieszkalny nr 2 - usytuowany na poddaszu budynku, o łącznej pow. użytkowej 43,72 m2, składający się z: komunikacji, kuchni, łazienki, trzech pokoi i strychu.
- sprzedaż bezprzetargowa, na rzecz najemcy.
 
Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl., od dnia 30.09.2016 r. do 21.10.2016 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 opisanej ustawy, w terminie do dnia 14.11.2016 r. mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie i uchwale Rady Gminy Krokowa.

Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29, pokój nr 214 (tel. 58/675 41 24.


Urząd Gminy Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.