Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wykonanie remontów ogólnobudowlanych klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" w Warszawie,
ul. Kulczyńskiego 14
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontów ogólnobudowlanych klatek schodowych (w różnym zakresie) w 12 budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 300,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości właściwej dla składanej oferty i nie wyższej niż 19 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 23.03.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane "Przetarg na wykonanie remontów ogólnobudowlanych w 2020 r. Oferta". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Warszawa przetarg na wykonanie remontów ogólnobudowlanych klatek schodowych
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.