Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wykonanie docieplenia i kolorystyki ściany w budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 15, tel. 71 342 - 48- 91 lub 96,
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia i kolorystyki ściany zachodniej (klatka 12) w budynku przy ul. Krośnieńskiej 2-16 we Wrocławiu.
 
Szczegółowe wymagania ofertowe określone są w Specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.
Za wydanie Specyfikacji pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł brutto, którą tak samo jak wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP Nr 52 1020 5242 0000 2602 0018 0430 do dnia 17.03.2020 r.

Oferty pisemne powinny zawierać:
  • Kwotę ryczałtową za wykonanie zadania - netto i z podatkiem VAT.
  • Okres gwarancji.
  • Uprawnienia i referencje oferenta.
  • Termin realizacji zadania.
  • Warunki płatności.
  • Inne, podane w Specyfikacji.

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach do dnia 19.03.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem "DOCIEPLENIE ul. Krośnieńska 12 ściana zachodnia" na kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2020 r. o godz.12.00.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.