Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

ZARZĄDZENIE NR 0050.1666.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
Z DNIA 23.09.2016 r.
w sprawie : przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.
 
Na podstawie § 17 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam  co następuje:
§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz zobowiązane są w okresie od dnia 10 października 2016 roku do dnia 23 października 2016 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.
§ 2
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.
§ 3
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem  „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§ 4
Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.
 
§ 5
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.
§ 6
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.
 
§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 10 października 2016 roku  do dnia 23 października 2016 roku 
 
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.