Dzisiaj jest: 22.9.2023, imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK"
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie termomodernizacji, wraz z robotami towarzyszącymi,
niżej wymienionych budynków mieszkalnych:
  1. Tarnowskie Góry, ul. Strzybnicka 2,
  2. Tarnowskie Góry, ul. Rozpłochowskiej 2,
  3. Krupski Młyn, ul. Słowackiego 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. dokonanie wpłaty na konto SM "CHEMIK" nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507 tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji) w wysokości 150,00 zł + 23% VAT = 184,50 zł brutto za każdą specyfikację na termomodernizację budynków ujętych w pkt 1-3. Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
  2. złożenie w terminie do 23.03.2020 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" w Tarnowskich Górach przy
    ul. Kościelnej 87 pisemnej oferty opracowanej w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.
     
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia po okazaniu dowodu wpłaty, jak również dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym SM "CHEMIK", adres jw., od dnia 10.03.2020 r., tel. 32 390 35 45, w godzinach pracy Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem "Przetarg - termomodernizacja + adres budynku, którego dotyczy".
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.