Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/16 o powierzchni 0,1694 ha, położona w obrębie nr 9 miasta Stargard, przy ul. Tadeusza Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00098501/8.

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/18 o powierzchni 0,2929 ha, położona w obrębie nr 9 miasta Stargard, przy ul. Tadeusza Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00098501/8.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości wynosi 854 400,00 zł.

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 552 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 96/18 oznaczony jest symbolem CM/U.03 – tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług, natomiast teren działki nr 96/16 oznaczony jest symbolem SM.02 – śródmiejskie tereny mieszkaniowe.

Opis nieruchomości

Nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym od 2011 roku. Obecnie działka nr 96/18 jest objęta zamierzeniem inwestycyjnym użytkownika wieczystego. Nieruchomość sklasyfikowana jest symbolem Bp, z dostępem do uzbrojenia w ul. Tadeusza Kościuszki z dostępem do drogi publicznej – ul. Tadeusza Kościuszki.

Uwaga

Zbycie nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres od dnia 4 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek do Zarządu Powiatu Stargardzkiego w terminie sześciu tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 pok. 205 lub 206 tel. 91 48-04-834 lub 91 48-04-922, a zapytania kierować na adres: e.nowicka@powiatstargardzki.eu.Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.