Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Przetarg na remont placu zabaw przy ulicy Oriona

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie,
ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na przetarg
„Remont placu zabaw przy ul. Oriona 1-3-5, nr dz. 28/4”


Termin realizacji do 25.06.2020 r.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu pobrania SIWZ należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Wadium na w/w prace wynosi 5800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w SIWZ do dnia 19.03.2020 r.
Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w Administracji Osiedla Kopernik A oraz w Dziale Technicznym znajdującym się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Kopernik „A” tel. +48 76 852 08 40, których udzieli Roman Tarnowski.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.