Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wymiana wodomierzy lokalowych na Osiedlu

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja 
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie 
ogłasza

przetarg na
WYMIANĘ WODOMIERZY LOKALOWYCH
w Osiedlu Rudawka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wymagany termin wykonania robót - 3 miesiące

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: ul. Dolnośląska 3,w Warszawie do 25.III.2020r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 25 III.2020r. o godz. 1200 przy ulicy Dolnośląska 3 w W-wie.

Wadium na przetarg - 50000zł; należy wnieść do 25.III.2020r. godz. 12:00 na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie do 25.III.2020r. w godzinach od 8:00  do 15:00 . 
Cena Specyfikacji 200zł netto + VAT.

Osoba do kontaktu z oferentami: Monika Pawęcka (email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl tel. 22 568 97 61). Grzegorz Stachowiak (email: grzegorz.stachowiak@wsm-rudawka.pl)

Czas związania ofertą – 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.