Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrołęce

OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSTROŁĘCE
UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy T. Sygietyńskiego 7/1 w Ostrołęce.


Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2016r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. J. Hallera 13 w świetlicy Spółdzielni na I piętrze.

Przedmiot przetargu:

  • mieszkanie przy ulicy T. Sygietyńskiego 7/1w Ostrołęce o powierzchni 19,14m2, na parterze, 1-pokojowe z wnęką kuchenną,bez balkonu(w budynku 4-piętro­wym),
  • cena wywoławcza mieszkania według operatu szacunkowego – 42.588zł.
  • wysokość wadium wynosi  2.200,00 zł.

Kwota minimalnego pierwszego postąpienia w przetargu wynosi 2.000 zł.

Kwota kolejnych minimalnych postąpień w przetargu wynosi 1.000 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie i kandydaci oczekujący w Spółdzielni z wkładem mieszkaniowym zgromadzonym na książeczkach mieszkaniowych, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu – w terminie do dnia 12 lutego2016r.

Mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

WARUNKI  PRZETARGU

1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa­dium.

2.    Wadium należy wpłacić lub przelać na konto Spół­dzielni w PKO BP SA nr ra­chunku 58 1020 3802 0000 1102 0133 1420 aby najpóźniej w dniu 16 lutego 2016r.znajdowało się na rachunku bankowym Sp-ni. Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć adres mieszkania.

3.    Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Spółdzielnię.

4.    Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i z dowodem osobistym. W przetargu uczestniczą obydwoje małżonkowie.

5.    W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłoże­nie pisem­nego wyrażenia zgody drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu z notarialnym po­świadczeniem podpisu - lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej mał­żonków.Osoba rozwiedziona przedkłada Spółdzielni wyrok o rozwodzie.

6.    Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 14 dni od daty przetargu.

7.    Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarial­nego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilno-prawnych w ca­łości ponosi nabywca mieszkania.

8.     Lokal można oglądać - szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 – pokój nr 8; tel: (029) 766 63 81 wew. 30, 40, 42,   w godzi­nach od 900 do 1400.

9.    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przy­czyny. 
 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.