Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wymiana poziomów instalacji hydrantowej i zimnej wody

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE, UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza

przetarg nieograniczonyna wykonanie robót

Wymiana poziomów instalacji hydrantowej i zimnej wody w piwnicach budynku usługowego przy
ul. Komedy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze

Preferowany termin realizacji do 30 maja 2020 r.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium wwysokości: 1 000,00 zł
Postępowanie prowadzone jest woparciu o  Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przesyłana będzie od dnia 19.03.2020 r. na wskazany adres e-mail po przesłaniu potwierdzenia opłaty za SIWZ. Adres e-mail JSM do korespondencji:zgc@jsmjg.pl. Informacje udzielane są pod nr. 75 75 221 99 lub 75 76 44 130.
(cena SIWZ 30,00 zł netto + 23% VAT = 36,90 złna konto JSM j.n.)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wymiana instalacji wodnych – Komedy Trzcińskiego 12” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skrzynce pocztowej przy głównym wejściu do siedziby Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Różyckiego 19, do dnia 9.04.2020 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi wdniu 9.04.2020 r. ogodz. 11.15
(oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert, jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny odstępuje się od tej zasady)

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym wKamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.