Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wymiana płytek klinkierowych na murach przy garażach

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 15,
tel. 71 342 - 48- 91 lub 96,
ogłasza

przetarg nieograniczony na wymianę płytek klinkierowych na murach przy garażach na tynk mozaikowy na nieruchomości przy ul. Wojrowickiej 45-49 we Wrocławiu

Szczegółowe wymagania ofertowe określone są w Specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.
Za wydanie Specyfikacji pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł brutto, którą tak samo jak wadium w wysokości: 6 000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP Nr 52 1020 5242 0000 2602 0018 0430 do dnia 14.04.2020 r.

Oferty pisemne powinny zawierać :
  • Kwotę ryczałtową za wykonanie zadania - netto i z podatkiem VAT.
  • Okres gwarancji.
  • Uprawnienia i referencje oferenta.
  • Termin realizacji zadania.
  • Warunki płatności.
  • Inne, podane w Specyfikacji.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach do dnia 16.04.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem "Tynk mozaikowy" na kopercie.

Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2020 r. o godz.12.00.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.