Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej
na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 
Data publikacji: 09.03.2020
CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Dostawa dla potrzeb Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. energii elektrycznej na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nr postępowania: FZP/322/13/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – zwaną dalej „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy Ustawy.

Do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 24aa ust. 1 Ustawy - tzw. „procedury odwróconej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:
  • https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
  • https://oneplace.marketplanet.pl

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 15.04.2020 r. godz. 10:00.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12410/details
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.