Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Remont elewacji z dociepleniem ścian osłonowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1A
ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT
NA

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN OSŁONOWYCH
ORAZ REMONT BALKONÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
BĘDĄCYCH
W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PRUDNIKU

 
Termin realizacji zamówienia 20.04.2020 r. – 21.10.2020 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł przelewem z warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni do dnia 03.04.2020 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w pokoju nr 6 w siedzibie Spółdzielni w dniu 03.04. 2020 r. od godz. 800 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04. 2020 r.
Nie przewiduje się otwarcia ofert przy udziale oferentów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 a uzgadniając telefonicznie dzień i godzinę odbioru.

Wszelkich informacji dotyczących specyfikacji i przetargu udziela się zainteresowanym pod nr tel. 77 436-24-13 lub w pokoju nr 6 Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferent wybrany do realizacji powyższego zadania ponosi koszty zamieszczenia ogłoszenia w prasie.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.