Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Remont chodników zjazdów i schodów

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA
UL. BELZACKA 66
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ W ZAKRESIE

 1. remont chodników przy budynkach
 2. remont dróg przy budynkach
 3. remont opasek przy budynkach
 4. remont  podestów wejściowych do kl. sch.
 5. utwardzenie terenu
 6. remont wiatrołapów
 7. remont zjazdów i schodów
 Termin realizacji zamówienia:   30.11.2020 r.                                                                                                                                                                                                                  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł + 23% VAT=123,00 zł (wpłata na konto PEKAO S. A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA S.A.  35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Cieplnej i GZM tut. Spółdzielni tel. 44 649 78 52 wew. 32 lub kom. 605100433.

Oferty na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE” w terminie do dnia 15.04.2020 r. godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój Nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 • wpłacenie wadium (na każdy budynek) w wysokości:
 • Ad. 1   -  remont chodników                         - 1.000,00 zł
 • Ad. 2   -  remont dróg                                   - 6.000,00 zł
 • Ad. 3   -  remont opasek                               - 1.000,00 zł
 • Ad. 4   -  remont podestów                           -    300,00 zł
 • Ad. 5   -  utwardzenie terenu                         -    800,00 zł
 • Ad. 6   -  remont wiatrołapów                       -  1.000,00 zł
 • Ad. 7   -  remont zajazdów i schodów           -     800,00 zł
na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA S.A.    35 1750 1295 0000 0000 2086 2033
 • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.
O wyborze oferty decydować będzie cena ryczałtowa, wskaźniki do kosztorysowania, termin płatności, udzielona gwarancja, termin wykonania oraz dostarczone referencje od poprzednich zamawiających.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.