Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Opracowanie projektów na wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO - WYKONAWCZYCH WRAZ Z PRZEDMIARAMI ROBÓT , KOSZTORYSAMI INWESTORSKIMI ORAZ ZESTAWIENIAMI MATERIAŁOWYMI NA NIŻEJ WYMIENIONE ZAMIERZENIA

 
  1. Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnym położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy:
  •    1.1.1. ul. Próchnika 3
  •    1.1.2. ul. Sienkiewicza 24
  1. Wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:
  •    1.2.1.   ul. Norwida 3 bl.10
Termin realizacji zamówienia:
  • Ad 1.1  -  31.07.2020 r.
  • Ad 1.2. -  31.12.2020 r.
(przy czym w każdy podany powyżej termin wliczony jest czas 7 dniowy na przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego oraz 7 dniowy czas na wniesienie ewentualnych korekt przez Wykonawcę)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł+23% VAT=123,00 zł (wpłata na konto PEKAO S. A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA S.A. 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66, 97-300 Piotrków Trybunalski lub pocztą elektroniczną.

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Cieplnej i GZM tut. Spółdzielni tel. 44 649 78 52 wew. 32 oraz 33 w godz. 800 – 1400.

Oferty na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ), na dowolny zakres zmówienia, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – PRACE PROJEKTOWE 2020” w terminie do dnia 08.04.2020 r. godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój Nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.

O wyborze oferty decydować będzie :
  • a) cena oferty,
  • b) termin wykonania,
  • c) termin płatności (nie krótszy niż 30 dni).

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferentów uczestniczących w przetargu w terminie do 21 dni od daty otwarcia ofert. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.