Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Jastrzębie-Zdrój przetarg na świadczenie usług prawnych

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
OGŁASZA

Przetarg na Świadczenie usług prawnych

Oferty należy składać do 21.04.2020 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium   w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)
Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Świadczenie usług prawnych". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 21.04.2020 r. do godziny 9:00.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 21.04.2020 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  • Barbara Wójcik- tel. (32) 47 630 73 wew. 113,
  • Aneta Wilk - tel. (32) 47 630 73 wew. 106.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.