Dzisiaj jest: 22.9.2023, imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Warszawa przetarg na wymiana i remont szuflad zsypowych w budynkach

ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga

w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
którego przedmiotem jest
wymiana i remont szuflad zsypowych w budynkach przy ul. Wiosennej 2, Siedleckiej 1/15. Siedleckiej 16/24

Termin składania ofert do dnia 15.04.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska” przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020 r. o godz. 1030 w Administracji Osiedla “Kijowska”.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
  • Jacek Sikora, adres mailowy: jacek.sikora@rsmpraga.pl
Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.