Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Stalowa Wola przetarg na wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynkach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji odgromowej na nw. budynkach mieszkalnych
położonych w Stalowej Woli w zasobach

Administracji Osiedla Nr 1 
 1. ul. Poniatowskiego 43                  (V kondygnacji –  4 kl. schodowe, OWT)
 2. ul. Poniatowskiego 45                  (V kondygnacji –  4 kl. schodowe, OWT)
 3. ul. Poniatowskiego 47                  (V kondygnacji –  4 kl. schodowe, OWT)
 4. ul. Poniatowskiego 51                  (V kondygnacji –  4 kl. schodowe, OWT)
 5. ul. Poniatowskiego 53                  (V kondygnacji –  4 kl. schodowe, OWT)

Administracji Osiedla Nr 3 
 1. ul. Żwirki i Wigury 8                      (V kondygnacji – 3 kl. schodowe, Żerań)
 2. Al. Jana Pawła II  22                    (V kondygnacji – 10 kl. schodowych, RWB) 

Zakres robót obejmuje między innymi :
 1. demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 2. ułożenie w wykopie uziomu otokowego z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm,
 3. połączenie z uziomem otokowym przez spawanie i zabezpieczenie przed korozją,
 4. wykonanie nowej naciągowej  instalacji, zwodów pionowych i poziomych z drutu stalowego, ocynkowanego Ø 8 mm (wszystkie elementy stalowe z powłoką antykorozyjną cynkową),
 5. połączenie przewodów  odprowadzających z uziomami za pomocą zacisków probierczych,
 6. doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego wraz z posianiem trawy.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, po wcześniejszym zapoznaniu się z załączonymi zakresami robót.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji odgromowej i przedłożyć Spółdzielni wyniki tych pomiarów w formie protokołów wraz ze schematami ideowymi wykonanej instalacji.

Wadium w wysokości 1 tysiąca złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót. Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty.

W załączniku PDF znajduje się:
 • druk zgłoszenia udziału w przetargu,
 • pisma z zakresami robót opisanymi przez poszczególne Administracje Osiedli,
 • formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę dla każdego obiektu oddzielnie.

Termin wykonania robót do 15.09 2020 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na remont instalacji odgromowej” w terminie do 20.04.2020r. do godz. 1500.  Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Do oferty należy dołączyć kserokopię stosownych uprawnień do wykonywania prac objętych zaproszeniem.

Wszelkich  informacji  w  powyższej  sprawie  można  uzyskać  w  dziale  technicznym  w  siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 – tel.15 810 98 05, w  Administracji Osiedla Nr 3 – tel. 15 810 98 11 oraz w biurze Spółdzielni – tel. 15 810 98 01 wew. 220. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.