Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Jastrzębie-Zdrój przetarg na zakup energii elektrycznej

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na
Zakup energii elektrycznej dla trzydziestu jeden obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w 2021 roku

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 200.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto:
PKO BP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Zakup energii elektrycznej dla trzydziestu jeden obiektów”.
 • Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
 • Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 14.05.2020 r. do godz. 9.00.
 • Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
 • Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpiw dniu 14.05.2020 r. o godzinie 9.05 .
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
 • Dariusz Leśnik – tel. kom. 665 075 706
 • Marian Majchrzak- tel. 32 47 630 76,
 • Damian Kurpas – tel. kom. 519 725 345,
 • Jacek Piątek- tel. 32 21 023 91,
 • Henryk Siwek – tel. 32 47 630 76 wew. 103.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru ofert,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.