Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Szczecin przetarg na remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza

przetarg nieograniczony

w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"
na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego
położonego w Szczecinie przy ul. Żwirki i Wigury 14, 16, 18

Termin wykonywania wynosi 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Informacje o przedmiocie przetargu, warunkach zamówienia oraz SIWZ można otrzymać w formie elektronicznej - kancelaria@ssm-szczecin.pllub tel. 509 313 171, 91 4322541.
  1. Wadium w kwocie 4 000,00 zł należy wnieść do dnia 21.05.2020 r. do godziny 1050 w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
  2. Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10:50 w dniu 21.05.2020 r.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11:00 w dniu 21.05.2020 r.
  4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.